<  SUMMARY  |  PHOTOS  |  ESSAYS AND ART  |  NEWS  |  VIDEO COMING SOON  |  MORE EVENTS: 2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2012  >

JUNE 25th - 27th 2024:
10th ANNIVERSARY OF THE BARDEJOV HOLOCAUST MEMORIAL

2024 will mark the 10-year anniversary of the dedication of Bardejov’s Holocaust Memorial.

We plan to commemorate this important milestone in June 2024: from Tuesday, June 25th to Thursday, June 27th.

What are we planning?

  • The inauguration of the newly restored Beith Hamidrash as a Jewish Heritage Museum Building
  • 10-year anniversary of the Bardejov Holocaust Memorial – Lectures, Presentation of Videos, Book Publications
  • A commemoration ceremony at the Bardejov Holocaust Memorial with the participation of dignitaries from Slovakia and from around the world
  • Workshops and meetings with local Bardejovers
  • Bardejov” movie screening
  • Musical event
  • Exhibition of local student projects on Jewish themes
  • Tours of Jewish Bardejov
  • And more!

You do not want to miss it!
Mark your calendar and plan to join us for this important milestone!

ESSAY AND ART CONTEST

LITERÁRNA A VÝTVARNÁ SÚTAŽ

V tohtorocnej literárnej a výtvarnej sútaži, sa študenti môžu zamerat na niektorú z vyššie uvedených tém, ktorá sa týka židovskej histórie a kultúry, holokaustu a jeho pripomínania, obnovy židovských pamiatok v Bardejove, významu vzdelávania o “Nikdy viac” vo všeobecnosti a najmä vzhladom na dnešné politick é prostredie vo svete a vzostup antisemitizmu, a xenofóbie.

Students may choose to focus on any topic that reflects on the Revival of Local Jewish Heritage in Bardejov: restoration of Jewish sites in Bardejov, the Holocaust and its commemoration, the significance of Educating for “Never Again” in general, and especially given today’s political environment in the world and the rise of Antisemitism and Xenophobia.

DEADLINE FOR SUBMISSION – UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 22. APRÍL 2024

READ THE CONTEST GUIDELINES – PREČÍTAJTE SI POKYNY K SÚŤAŽI:

Slovenský
English 

ADDITIONAL INFORMATION FOR COMPETITORS – DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE SÚŤAŽIACICH:

Aby sme vám pomohli s písaním o vyššie uvedenej téme, môžete si prezrieť našu webovú stránku, ktorá obsahuje veľa informácií o týchto témach.

To help you with writing about the above-mentioned topic, you can browse our website, which contains a lot of information about these subjects.

PREVIOUS EVENT:

COMING SOON:

350 Cordova St., Pasadena, CA 91101  |  626.773.8808  |  info@bardejov.org
Copyright © 2010 – 2024 Bardejov Jewish Preservation Committee. All rights reserved.